Koti- ja hoitopalvelut vaikeavammaisille

 

Vaikeavammaisuus voi olla synnynnäistä tai se voi kehittyä vaikkapa sairauksien tai onnettomuuksien seurauksena. Erilaisin tukitoimin tuetaan vaikeavammaisen mahdollisuuksia elää omannäköistä elämää rajoitteista huolimatta.

Tahdomme auttaa vaikeavammaisia henkilöitä sekä heidän hoitajiaan tarjoamalla henkilökohtaista koti- ja hoitoapua.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä  ( Lähde: THL)

Otathan yhteyttä, mikäli koet, että voisimme auttaa sinua tai läheistäsi!


Ulkoisia linkkejä:

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/henkilokohtainen-apu
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/